ลุ้นรับ Jackpot เงินล้านทุกยอดแทง
จับยี่กี VIP - รอบที่ 76 14 December 2019
3ตัวบน

674

2ตัวล่าง

07

หวยรัฐบาล 16 December 2019

xxxxxx

3ตัวหน้า

xxx,xxx

3ตัวล่าง

xxx,xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP 14 December 2019
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

122

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

883

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

805

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

557

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

297

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

329

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

407

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

568

2ตัวล่าง

82

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

141

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

335

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

270

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

165

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

160

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

244

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

522

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

230

2ตัวล่าง

99

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

436

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

732

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

214

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

696

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

081

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

795

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

098

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

251

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

591

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

417

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

664

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

803

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

634

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

353

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

466

2ตัวล่าง

50

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

319

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

971

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

245

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

949

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

600

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

578

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

170

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

405

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

203

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

082

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

915

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

023

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

713

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

734

2ตัวล่าง

83

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

604

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

314

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

157

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

836

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

586

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

604

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

627

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

460

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

118

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

707

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

208

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

606

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

835

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

385

2ตัวล่าง

97

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

581

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

004

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

952

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

778

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

661

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

321

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

276

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

812

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

965

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

297

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

779

2ตัวล่าง

75

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

968

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

608

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

591

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

884

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

504

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

674

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

122

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

883

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

805

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

557

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

297

2ตัวล่าง

89

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

329

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

407

2ตัวล่าง

73

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

568

2ตัวล่าง

82

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

141

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

335

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

270

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

165

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

160

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

244

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

522

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

230

2ตัวล่าง

99

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

436

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

732

2ตัวล่าง

81

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

214

2ตัวล่าง

48

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

696

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

081

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

795

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

098

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

251

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

591

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

417

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

664

2ตัวล่าง

98

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

803

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

634

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

353

2ตัวล่าง

70

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

466

2ตัวล่าง

50

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

319

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

971

2ตัวล่าง

22

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

245

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

949

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

600

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

578

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

170

2ตัวล่าง

27

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

405

2ตัวล่าง

11

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

203

2ตัวล่าง

25

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

082

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

915

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

023

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

713

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

734

2ตัวล่าง

83

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

604

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

314

2ตัวล่าง

77

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

157

2ตัวล่าง

65

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

836

2ตัวล่าง

76

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

586

2ตัวล่าง

51

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

604

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

627

2ตัวล่าง

18

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

460

2ตัวล่าง

63

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

118

2ตัวล่าง

52

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

707

2ตัวล่าง

69

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

208

2ตัวล่าง

43

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

606

2ตัวล่าง

34

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

835

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

385

2ตัวล่าง

97

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

581

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

004

2ตัวล่าง

26

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

952

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

778

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

661

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

321

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

276

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

812

2ตัวล่าง

19

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

965

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

297

2ตัวล่าง

56

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

779

2ตัวล่าง

75

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

968

2ตัวล่าง

14

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

608

2ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

591

2ตัวล่าง

74

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

884

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

504

2ตัวล่าง

38

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

674

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx